İşyeri Hekimi Kimdir?

İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapar;

Rehberlik ve danışmanlık

Sağlık gözetimi

Eğitim ve bilgilendirme

İlgili birimlerle işbirliği

yapan ve bakanlık tarafından yapılan sınavdan başarı ile geçmiş personeli tanımlar.