İş Güvenliği Eğitimleri

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim verilmesi, önlem alma süreçlerinin en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. 6331 sayılı Kanunun 17. maddesine göre, İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Eğitim İçeriği

     ● Acil Durum Yönetimi Eğitimi 
     ● Yangın, Yangından Korunma ve Yangın Söndürme Cihaz Kullanımı Eğitimi
     ● KKD Kullanımı ve Güvenliği Eğitimi
     ● Risk Değerlendirmesi Eğitimi
     ● İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri Eğitimi
     ● Ramakkala Bildirimi Eğitimi
     ● Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Eğitimi
     ● Elektrik Riskleri ve Tehlikeleri Eğitimi
     ● Yüksekte Çalışma Eğitimi
     ● Kimyasal Çalışmalarda Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
     ● Fiziksel Risk Etmenleri Eğitimi
     ● Biyolojik Risk Etmenleri Eğitimi
     ● Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi
     ● Ergonomi Eğitimi
     ● Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi
     ● Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi
     ● İSG Kurulları Eğitimi
     ● Temel İlk Yardım Eğitimi
     ● Hijyen ve Temizlik Eğitimi
     ● Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Teknikleri Uygulamaları Eğitimi
     ● Psikososyal Risk Etmenleri Eğitimi
     ● Radyasyondan Korunma Eğitimi