İşyeri hekiminin görevleri; İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK              MADDE 15 – (1) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve..